Magyari-Vincze Enikő

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2008. ápr. 17.

Viziuni despre practica științifică. La intersecția dintre antropologie și feminism. Prelegere la Universitatea Babeș-Bolyai, martie 2004


Viziuni despre practica științifică

La intersecția dintre antropologie și feminism

Alegerea temei și a modului de prezentare adecvate unei prelegeri care inaugurează ocuparea poziției de profesor este cu atât mai dificilă cu cât această "tradiție" abia s-a instalat la universitatea noastră. Chiar mai bine, s-ar putea spune, căci mai ușor poți să te afirmi dacă nu te constrâng reguli stricte, și, oricum în jurul nostru există deja diverse modele consacrate ale vorbirii a-la-profesor, dintre care cu unele te poți identifica, iar cu altele nu. Până la urmă întrebarea este cui vrei să te adresezi, în fața cui vrei să te faci acceptată, de la cine aștepți recunoaștere. Oricum ar fi: evenimentul este un gest ce ține de domeniul politicii academice, este un fel de mecanism de poziționare. La rândul meu, speram ca auditoriul să fie cât mai mixt, să pot vorbi foștilor mei profesori, foștilor și actualilor mei colegi, foștilor și actualilor mei studenți, prietenilor – adică suficient de eterogen pentru a stârni atât nedumeriri și critici, cât și satisfacții și aprecieri pozitive. Sau, altfel spus, pentru a crea o imagine diversă despre persoana mea vorbind despre practica cunoașterii la intersecția dintre antropologie și feminism, adică dintre două domenii care se luptă cu probleme de legitimitate și de recunoaștere în câmpul științific. Pe deasupra, cu toate riscurile, discursul meu va amesteca limbajul personal cu cel academic, rostirea din înăuntrul și din afara sistemului, exprimând în mod implicit dorința mea de a rămâne critică față de ordinea academică care tocmai m-a promovat în poziția de profesor. De aceea dați-mi voie să vă împărtășesc pe scurt

povestea personală a unei instituționalizări.

Aș dori să încep această relatare cu gânduri și sentimente pozitive, ca să mă auto-"îmbărbătesc" și să-mi depășesc emoțiile – de aceea dați-mi voie să specific despre ce instituționalizare este vorba, adică în ce proiecte de construcție instituțională am fost implicată. În 1996 am avut o contribuție majoră la organizarea masteratului de antropologie, iar în anul 2003 la inaugurarea masteratului în studii de gen, inițiative care, desigur, nu se puteau realiza fără deschiderea existentă la Facultatea de Studii Europene, venită mai ales din partea rectorului  Andrei Marga, dar și a profesorului Ion Cuceu. Puțin mai încolo, discutând tema din această seară, voi trata desigur în mod explicit relația dintre cele două domenii, și îmi voi dezvolta opțiunea deloc întâmplător situată în zona antropologiei feministe, care reprezintă pentru mine modelul epistemologic pe care îl urmez, adică al unei științe pe de o parte conștiente de poziția sa profesională, morală și politică, iar pe de altă parte angajate în mod critic împotriva exclusivismelor de toate tipurile (naționalism, sexism, rasism, homofobie). Dar, mai întâi, povestea personală.

Cariera academică ajunsă la poziția de profesor aparent este o pură poveste de succes. Dar mai degrabă eu aș spune că este un proces plin de ambiguități, de tensiuni, chiar conflicte uneori, care marchează poziționarea individului în raport cu sistemul în care el/ea vrea să se integreze cu scopul de a-l transforma. În fine, consider că satisfacțiile majore ale acestui tip de carieră țin tocmai de momentele în care poți observa schimbările generate și de tine. Obsesia mea față de relația dintre sistem și individ este probabil una generațională, și își are începuturile în frustrările anilor 1980 când, în urma absolvării filosofiei și repartizării am ajuns profesoară de ceea ce se numeau atunci "științe sociale" la licee și școli generale în diferite sate și orașe din județul Harghita, dar am avut și șansa de a intra într-un grup informal în care – poate fără să știu în acel moment – am început să învăț că miza  mea majoră este de a deveni ceva în pofida sistemului. În mod particular era vorba atunci de a ne defini antropologi fără licență în antropologie, și de a elabora la un moment dat o critică la adresa sistemului instituțional maghiar din România socialistă. Căutările mele profesionale abia au început, și am fost foarte departe de sentimentul de satisfacție legat de faptul de a-mi fi inventat o poziție pentru care sistemul nu m-a pregătit, din contra, nesiguranța și neliniștea identității mele profesionale m-a deranjat mult timp de atunci încoace. Începând cu anii 1990 am trăit mai multe momente de cotitură, și căutarea personală de drumuri a început să-mi placă, chiar dacă a fost marcată de câteva rupturi într-un fel dureroase, dar motivante pentru a merge mai departe. Prima ruptură a fost plecarea mea din cadrul grupului de antropologi de la Miercurea-Ciuc, interpretată la acea vreme ca o trădare a misiunii asumate în comun, anume construirea unei instituții de cercetare într-un spațiu periferic. Ea a fost urmată de angajarea mea la Facultatea de Filosofie din Cluj, unde, din motive profesionale, în cei patru ani cât am stat acolo, nu m-am putut acomoda într-un mod care să mă satisfacă. A urmat a doua ruptură, părăsirea acestui loc unde predam în limba maghiară în favoarea mutării mele la noua Facultate de Studii Europene pentru a începe, în 1996, organizarea masteratului de antropologie – o provocare profesională nouă la acea oră atât pe plan local, cât și pe plan național. Ruptură interpretată la rândul ei de către mulți dintre colegii mei – precum presupuneam atunci și pot citi acum în jurnalul îndrăgitului și regretatului meu conducător de doctorat profesorul Gáll Ernő – ca o trădare a misiunii de a preda în limba mea maternă, ba mai mult, ca semn al unui carierism lipsit de etică. Planurile mele instituționale au luat o nouă turnură în anul 1999, când (după un an academic petrecut în Statele Unite datorită unei burse Fulbright) conducerea masteratului nu mi s-a mai încredințat, și am început să-mi direcționez energiile organizatorice într-o nouă direcție, cea a studiilor de gen.

Acest traseu instituțional, desigur, n-a fost marcat doar de eforturile de a prelucra rupturile amintite și de a căuta motivații pentru continuarea drumului, ci a fost întrețăsut cu opțiuni profesionale hotărâte privind temele de cercetare pe care le consideram și le consider încă importante, și anume problematica politicii identitare etnice, și apoi cea a condiției relațiilor de gen și a femeilor în context post-socialist. Aceste teme și abordările antropologice și feministe aferente au avut un rol major în elaborarea viziunii mele despre practica științifică, despre relația dintre cunoaștere și putere, precum și despre nevoia de a conștientiza poziționarea și angajamentele intra- și extra-profesionale ale demersului analitic. Analizând politicile identitare naționaliste în relațiile româno-maghiare, printre altele prin investigarea dezbaterilor legate de politica diversității etnice la universitatea proprie, am încercat să mă situez într-o poziție critică față de exclusivismele din ambele părți, și să găsesc un spațiu al identificării transnaționale, care să-mi ofere atât repere conceptuale, cât și fundamente morale în deconstrucția autorității discursului etnicizant (vezi cartea din 1997 "Antropologia politicii identitare naționaliste"). Antropologia socio-culturală, apoi feminismul s-au dovedit a fi astfel de spații, și azi pot să afirm în mod hotărât că ceea ce se află la intersecția lor, adică antropologia feministă îmi oferă un loc în care mă simt comfortabil, chiar dacă nu fără noi tensiuni, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere moral și politic. Căci această poziție combină discursul critic cu cel angajat, proiectul deconstructivist cu proiecte afirmative, și analiza academică cu activismul social, permițându-mi totodată să-mi asumi propria feminitate, adică valorile pe care i le atribui, atât în producția cunoașterii științifice, cât și în construcții instituționale.

În fine, în lumina acestor întâmplări și experiențe, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor și colegelor care m-au sprijinit în aceste demersuri personale și instituționale, chiar dacă relațiile noastre s-au făcut, desfăcut și refăcut de mai multe ori în această perioadă, căci tocmai datorită acestor legături, precum și a satisfacțiilor, tensiunilor și conflictelor lor aferente, am devenit ceea ce sunt, formându-mi, printre altele,

viziunea despre practica cunoașterii științifice,

pe care azi o pot oferi studenților mei ca un reper posibil în opțiunile lor profesionale. Doresc totodată să recunosc în acest moment importanța susținerii permanente primite dinspre prietenii-colegii mei, în primul rând Könczei Csilla și Ovidiu Pecican, dar desigur și din partea familiei mele, a părinților mei, a soțului și colegului meu Magyari Nándor, și copiiilor mei, care au avut de suportat consecințele drumului meu academic în raport cu alte ipostaze ale mele ca fiică, soție și mamă.

Precum știm cu toții, tema noastră a fost dintotdeauna parte integrantă a discursului științelor sociale, constituind un punct crucial în autodefinirea lor disciplinară în raport cu religia, filosofia, cu științele naturii, dar și cu contextul social mai larg în care se practicau, precum și în raport cu relațiile dintre însăși aceste discipline. De aceea, în cele ce urmează, înainte de a trece la abordarea temei din perspectiva antropologiei feministe, voi semnala câteva aspecte ale problemei vizate într-un context mai larg. Vreau să stabilesc înainte de toate că toate concepțiile despre cum anume trebuie să fie științele sociale, erau și sunt produse ale timpului și locului lor, și trebuie înțelese ca atare, astfel încăt n-aș afirma că există un model universal/normativ după care ar trebui să ne orientăm întotdeauna și peste tot, sau pe care ar trebui să-l impunem ca singurul valabil indiferent de context. Problematica noastră este foarte amplă, eu voi vorbi aici doar despre viziunile științificității în termenii auto-definirii disciplinelor sociale în raport cu, pe de o parte, mediul social mai larg în care ele se desfășoară, și pe de altă parte în raport cu modul în care ele percep relațiile lor reciproce. Până la urmă scopul meu este de a creiona pe baza acestor discuții o viziune pe care o consider validă, eficace și adecvată în condițiile noastre sociale și academice actuale.

Ceea ce privește primul aspect, este important să observăm că spațiul disciplinelor sociale a fost marcat de dezbaterea dintre două modele majore: una conform căreia practica cunoașterii este o producție pur științifică sau o teoretizare autonomă structurată de regulile descoperirii adevărului universal, și cealaltă care consideră că practica științifică este și una publică/socială și morală. Figura omului de știință, precum ne spune sociologul Steven Seidman în cartea sa Contested Knowledge, s-a definit și ea în funcție de aceste modele, astfel încât tipul academicianului pur s-a delimitat de cel al intelectualului public. Dacă ar fi să schițăm pe scurt evoluția, dar și întrepătrunderea celor două modele, începând interogația noastră în preistoria imediată a formării științelor sociale, trebuie să observăm că prin Voltaire, Hume și Montesquieu, filosofia socială a fost interesată atât de explicarea comportamentului uman, cât și de promovarea schimbării. La rândul lor, producătorii marilor teorii sociale ai secolului al 19-lea, Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber și Emil Durkheim, chiar dacă combinau în demersurile lor opțiunea pentru progresul social cu teoretizarea științifică, au marcat trecerea către modelul științific "tare" al disciplinelor socio-umane. Miza a fost, desigur, legitimarea celor din urmă ca demersuri autonome față de religie și filosofie, urmărind singurul model științific existent la acea oră, cea a științelor naturii. Punctul culminant al acestei evoluții îl reprezintă gânditorul secolului al 20-lea, Talcott Parsons, impunând imperativul elaborării unui sistem analitic atotcuprinzâtor și universal explicativ. Experiența europeană a fascismului, dar și a delegitimării marilor ideologii și teorii universalizante a făcut ca Școala de la Frankfurt, prin Theodor Adorno, Herbert Marcuse și Max Horkheimer să reabiliteze idealul științei sociale angajate în favoarea criticii sociale practicate în primul rând față de sistemele de idei și practicile sociale exclusiviste. Totodată ea ne face să conștientizăm că presupusa, dar falsa neutralitate valorică nu este o garanție a respectabilității academice, din contra, ea poate să transforme discursul academic în complicele unor practici social-politice autoritare și distructive. Paralel cu aceste demersuri, sociologia lui David Riesman, Eric Goffman, sau ... DuBois, se implica într-un demers critic la adresa societății capitaliste americane marcate de inegalități rasiale și ideologii consumeriste. Ruptura și mai pregnantă față de modelul științei neimplicate social, ascunse în spatele unui discurs universalist, a fost realizată prin intermediul unor noi actori sociali care apar în viața publică, dar mai încolo și în viața academică în deceniul al șaselea și al șaptelea al secolului trecut. Este vorba despre feministe, despre reprezentanții unor grupuri etnice marginale, dar și despre cei cu orientare sexuală non-normativă, despre toți cei care, până la urmă împreună cu demersurile poststructuraliste desfășurate în mainstreamul științelor sociale, demască  relația dintre cunoaștere și putere. Și, nu în ultimul rând, revendică dreptul la exprimarea unor perspective particulare, a experiențelor diverse ale condiției umane, și pun întrebări incomfortabile și subversive în legătură cu interesele care domină cunoașterea științifică, transformând-o în instrument al dominării sociale. Până la urmă, aceste relativ noi inițiative și instituționalizări în domeniul academic, susținându-se reciproc, circumscriu acea viziune despre practica științifică care se bazează pe recunoașterea caracterului situativ al oricărui act de cunoaștere, adică al poziționării sale atât în termenii teoriei și metodologiei, cât și în cei ai politicii cunoașterii. Mai departe, această viziune pentru care optez și eu, conștientizează că tocmai datorită acestei condiționări nu există o perspectivă universală asupra realităților sociale, ci "doar" cunoaștere parțială și situată, care, exact din aceste motive, trebuie să-și asume explicit responsabilitățile ce decurg din opțiunile sale profesionale, sociale și politice.

Ceea ce privește modelele despre științificitate în raport cu relaționările reciproce dintre disciplinele socio-umane mă voi referi aici și mai pe scurt la modelul mono-disciplinar, și la cel multi-, inter- și transdisciplinar. Dați-mi voie să fac referire la analiza antropologului american marxist Eric Wolf despre evoluția științelor sociale și să aduc în discuție metafora sa de masă de biliard, utilizată pentru a reda imaginea pe care disciplinele delimitate unele de altele o creează despre realitățile socio-umane. Masa de biliard este un imens spectacol al unor lumi separate unele de altele, astfel încât – în condițiile formării, profesionalizării și specializării lor – granițele care s-au impus între științele economice, științele politice, sociologie și antropologie culturală au produs o realitate împărțită în economie, politic, viață socială și cultură. Într-un fel, Wolf dorește să reimpună tradiția abordării holiste în antropologie, dar dincolo de acest mesaj se descifrează și imperativul general al transgresării granițelor disciplinare. Întrebările despre cum anume se poate realiza acest imperativ, referitoare atât la cazul antropologiei, cât și la cazul general al științelor sociale, nu se referă doar la probleme metodologice, dar și la noi interogări care generează noi moduri de a privi lumea, și inclusiv rolul și locul cunoașterii științifice în construirea realității sociale. Nu este vorba aici doar de a pune diferitele metode și teorii disciplinare unele lângă celelalte în forma unui puzzle, ci de a vedea ce se întâmplă dincolo de discipline, adică transdiciplinar. Pentru asta cred că este crucial, printre altele, să privim orice fenomen social din cel puțin din două aspecte: să vedem pe de o parte modul în care concepțiile culturale, practicile sociale (inclusiv cele economice) și poziționările politice (în sensul larg al cuvântului) se întrepătrund. Iar pe de altă parte să descoperim modalitățile prin care ordinea socială se produce la intersecția dintre mecanismele instituțiilor care prescriu norme și reguli de comportament și de gândire, și dintre experiențele personale ale indivizilor, diverșilor actori sociali. De ce are această viziune repercusiuni însăși asupra cunoașterii științifice? Pentru că sub impactul ei conștientizăm cel puțin următoarele: sfera academică este întrețăsută și ea de relații de putere și de politici de poziționare și recunoaștere; cunoștințele produse construiesc imagini despre indivizi și grupuri sociale, care, la rândul lor legitimează anumite ierarhii și priorități sociale, și, pe deasupra, au impact asupra modului în care respectivii actori sociali sunt tratați în societate; omul de știință, ca individ, are o responsabilitate față de realitățile înconjurătoare, și pe cât posibil, trebuie să conștientizeze impactul activității sale asupra celor din jurul său, fiind conștient/conștientă de condiționările și limitările inerente sistemului în care lucrează.              

Discutând despre cele două aspecte ale modelelor științificității mă gândesc, desigur, la cum ni se prezintă aceste chestiuni și opțiuni în contextul nostru postsocialist. Înainte de toate doresc să observ că din acest punct de vedere ne situăm într-o poziție paradoxală: modul în care științele sociale (câte și cum au rămas de-a lungul purificării academice comuniste) s-au lăsat subjugate de către discursul politic național-comunist unificator, devenind legitimări ale viziunii partidului unic despre construirea unei societăți noi, ar putea să ne facă să ne ferim de însăși modelul științei angajate (precum îi face pe unii, fără ca ei să se gândească la ceea ce a însemnat acest model în context socialist, și cum ar putea fi el reinterpretat azi). Pe de altă parte însă, însăși de-legitimarea marii ideologii universalizatoare și omogenizatoare, care se dorea a fi atotexplicativă și atotcuprinzătoare, ar trebui să-i motiveze pe reprezentanții sferei academice să fie mai sensibili și deschiși față de instalarea unui climat în care perspectivele particulare, spre exemplu cele reprezentate de paradigma feministă, s-ar putea dezvolta fără să fie suspectate de ne-seriozitate și ne-științificitate pe fundalul criticii lor aduse falsului universalism. Important este, în acest context, să observăm cum se instrumentalizează cele două implicații azi, și cum se poate întâmpla ca, militantismul pentru reconstruirea spațiului academic și al științelor sociale merge, în unele cazuri, mână-n mână cu noi exclusivisme. Pentru a-mi reaccentua poziția, revin la ideea deja formulată un pic mai înainte: actul cunoașterii, chiar dacă are tehnicile sale pentru a ne convinge că nu este așa, nu este lipsit de putere – printre altele de puterea de a defini subiecte de cercetare așa-zis adecvate, importante și prioritare, de puterea de a vorbi într-un anumit fel despre aceste subiecte și astfel de a nu numai reprezenta, ci mai degrabă de a construi realitatea, și și mai departe, de puterea de a legitima o ordine socială caracterizată de rupturi adânci între cei care au access la reprezentare, sunt vizibili, gălăgioși și dominanți, astfel fiind considerați a reprezenta perspectiva universală, și cei care sunt invizibili, fără voce și marginali, cărora pe deasupra li se și reproșează calitatea de particular.

Rămănând tot în contextul nostru actual și discutând despre modelul mono- și cel transdisciplinar în primul rând putem observa că după 1990 evoluția științelor sociale, într-un mod firesc, am putea spune, în perioada (re)constituirii lor au urmat primul model de instituționalizare. Restructurarea universităților a urmat și a favorizat și ea aceeași cale, și în virtutea autonomiei universitare și mecanismele financiare au întărit acest mod de organizare. Cum spuneam, chiar dacă recunoaștem că aceasta era calea prin care ele se puteau profesionaliza și reafirma, trebuie să observăm că în momentul de față ar fi nevoie de mai multe inițiative și mai multe paliere instituționale care să facă posibilă colaborarea dintre discipline în vederea înțelegerii mai adecvate ale diverselor fenomene. Dați-mi voie să afirm cu o oarecare lipsă de timiditate, că studiile de gen pentru care militez se încadrează în rândul acestor inițiative, bucurându-se în cazul programelor noastre de implicarea diverselor perspective disciplinare, dar totodată și ciocnându-se de barierele structurale și mentale ale sistemului mono-disciplinar dominant în sfera noastră academică. 

Antropologia și feminismul, și în mod special antropologia feministă,

ca să ajung la tratarea temei noastre într-un context mai restrâns, sunt domenii în mod special sensibile la problematica relației dintre reprezentare și putere, precum și dintre universalism și particularism, subiectele lor gravitându-se în diverse forme în jurul problemei diferenței culturale, pe de o parte, și a diferenței sexuale, pe de altă parte. Aici nu îmi pot propune să reconstitui evoluțiile lor disciplinare și multiplele dezbateri interne pe marginea acestor concepte centrale, invitându-vă, în măsura în care vă interesează, la lecturarea cărților mele publicate în 2002 ("Diferența care contează" și "Talking Feminist Institutions"). În schimb mă voi axa pe ceea ce se întâmplă la intersecția lor din punctul de vedere al viziunii despre practica științifică, explicitând astfel și opțiunea mea pentru modelul antropologiei feministe. Pentru ca argumentele mele în favoarea unei practici științifice conștiente de poziția proprie și angajate social să fie mai clare, în cele ce urmează voi delimita cele expuse în jurul a trei probleme relativ distincte: misiunile asumate pe fundalul condiționării politice a cunoașterii; natura încorporată a cercetării antropologice și feministe; angajamentul pentru critica socială.

Ceea ce privește

misiunile asumate pe fundalul condiționării politice

trebuie, desigur, să pornim de la constatarea că atât antropologia, cât și feminismul au fost constituite în anumite contexte social-istorice și politice: prima în condițiile colonialismului, în cadrul întâlnirii dintre culturile europene și cele non-europene, fiind marcată de conștiința diferenței culturale dintre "Noi" și "Celălalt"; iar cel de al doilea în condițiile mișcării sociale a femeilor, de-a lungul procesului  prin care ele își revendicau drepturile juridice și sociale, dar și cele de auto-reprezentare în domeniul academic, fiind structurat la rândul lui de conștiința diferenței sexuale. Ambele discursuri au dorit să detroneze limbajul etnocentric, în varianta sa de eurocentrism în cazul primului, și în varianta sa de masculinism în cazul celui de al doilea. Garanția acestui demers au văzut-o tocmai în subiectele lor de studiu și în punctele de vedere reprezentate: antropologia socio-culturală propunea să vadă societățile non-europene din punctul de vedere al nativilor, apoi, întorcându-se la societățile industriale și-au concentrat atenția asupra marginalilor proprii; iar feminismul, la rândul său, promitea să vadă realitățile sociale din punctul de vedere al femeilor în sistemele patriarhale care le situează în poziții  subordonate și dezavantajate. În acest context, misiunea asumată a antropologiei feministe, precum sintetizează și antropoloaga britanică Henrietta Moore, este înțelegerea relației dintre diferența culturală și diferența sexuală, și mai apoi a diferențelor multiple din punctul de vedere al celor care se află în pozițiile subordonate ale oricăror ierarhii de putere, fie ele între femei și bărbați, sau între femei de etnii, poziții sociale și geopolitice, vârste, orientări sexuale diferite. 

În fine, exsită desigur multe dezbateri în sânul antropologiei, în sânul feminismului și în sânul antropologiei feministe despre nevoia și modalitatea de a conștientiza relația dintre reificarea și deconstruirea diferențelor (atât ale celor culturale, cât și ale celor sexuale), căci aceste domenii trebuie să fie conștiente de consecințele discursului lor despre diferențe. Consider, că opțiunea cea mai responsabilă a antropologiei feministe în acești termeni este cea care militează pentru recunoașterea diferențelor cu scopul de a face posibilă comunicarea și solidaritatea trans-culturală și trans-sexuală. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie atât de recunoașterea faptului că diferențele despre care vorbim nu sunt naturale, ci se constituie în cadrul relațiilor de putere, cât și de identificarea nu doar a diferențelor dintre indivizi și grupuri, ci și a similitudinilor dintre ele. Tocmai aceste considerente ale sale garantează că antropologia feministă este o practică de cunoaștere angajată în mod sistematic nu doar în critica sexismului, ci și a naționalismului, rasismului, homofobiei, deci a tuturor practicilor fundamentaliste și discriminatorii bazate pe excluderea diverselor categorii sociale din normalitate pe baza diferenței lor presupus naturale.           

Continuând analiza acestei viziuni, în cele ce urmează mă voi referi la

natura încorporată a cercetării antropologice și feministe,

accentuând în primul rând că, vorbind despre ea, mă gândesc la cele două sensuri ale termenului de "natură încorporată", redate în limba engleză de doi termeni, cel de "embodied" și cel de "embedded".

Deoarece observația participativă este metoda de bază a cercetării antropologice, și cercetarea feministă lucrează și ea mai degrabă cu metode calitative, putem deduce cu ușurință că în aceste cazuri persoana cercetătorului/cercetătoarei este instrumentul principal al cunoașterii. Contribuția antropologiei feministe la conștientizarea consecințelor acestui lucru este identificarea și analiza caracterului genizat al muncii de teren. Acesta rezultă nu doar din faptul că identitatea de gen este o identitate încorporată, ci mai ales datorită concepțiilor culturale despre masculinitate, feminitate și relațiile de gen adecvate pe care cei cercetați și cei care cercetează le împărtășesc, acestea structurând la rândul lor relațiile sociale în care însăși cunoașterea se realizează.        

            Ceea ce privește natura încorporată a cercetării în sensul de "embedded" , antropologia feministă, dar desigur nu doar ea, atrage atenția asupra faptului că atât eul, cât și subiectul antropologic, dincolo și dincoace de relația lor stabilită în procesul cunoașterii, sunt plasate în contexte sociale și profesionale concrete. Acestea structurează concepțiile, interesele, dar și dorințele și fanteziile prin care cele două părți intră în relațiile de comunicare care fac posibilă desfășurarea cunoașterii reciproce tocmai în anumite feluri și nu altfel.    

Domeniile noastre vizate împărtășesc viziunea conform căreia cunoașterea științifică este un act de comunicare și de traducere, de aceea ele ne învăță următoarele. De-a lungul procesului de cunoaștere (atât în culegerea datelor, cât și în teoretizare și în scrierea textului) este nevoie de o permanentă sensibilitate față de relația dintre punctul de vedere și limbajul celor cercetați (sau, utilizând terminologia antropologică, perspectiva emică, sau a nativilor, sau a celor din înăuntru, sau a conceptelor apropriate- de-experiență) și al celor care cercetează (sau perspectiva emică, sau cea disciplinară, sau a celor din afară, sau a conceptelor îndepărtate-de-experiență). Dincolo de acest mesaj, ele optează pentru un discurs științific auto-reflexiv și auto-critic, conștient tocmai de condiționările sale profesionale, sociale și politice, în care reflexiile personale, chiar autobiografice se întrepătrund cu cele analitice. Totodată, considerând perspectiva celor vizați de cercetare ca prioritară, antropologia feministă este un studiu care legitimează experiențe și voci care sunt mai rar și mai timid, sau deloc articulate și auzite în discursul public, inclusiv cel academic, astfel fiind angajate să contribuie la împuternicirea (empowerment) grupurilor sociale marginale și defavorizate.    

În fine, ajungând la ultimul aspect pe care doresc să-l abordez aici, cel al

angajamentului pentru critica socială,

mă voi referi la punctul poate cel mai problematic al intersecției dintre antropologie și feminism, cel care face ca antropologia feministă să fie un teritoriu bazat pe o relație tensionată. Este vorba despre tensiunea dintre opțiunea antropologiei de a-l înțelege pe "celălalt" din punctul lui de vedere și în contextul vieții sale, și dintre angajamentul feminismului de a schimba status quo-ul social în numele revendicării egalității prin recunoașterea diferenței. Tensiunea aceasta însă este expresia unui conflict doar aparent, care se dizolvă admițând cel puțin următoarele trei considerente:

Comunitățile studiate de antropologie nu sunt comunități omogene, deci un "celălalt" unic, ci sunt marcate de diferențieri și inegalități interne, printre altele în termenii distincției dintre rolurile, activitățile și însușirile consideritate a fi adecvate femeilor și cele definite ca aparținând bărbaților – astfel, antropologia feministă poate să identifice exact eterogenitatea și diversitatea grupurilor studiate, și, concentrându-se pe perspectivele celor dezavantajați în cadrul lor, pot media și împuternici punctul lor de vedere, intensificând chiar vocea lor critică la adresa ordinii sociale dominante.

Principiul relativismului cultural în antropologie este mai degrabă un principiu metodologic, decât unul moral, înseamnă înțelegerea celor studiați în contextul lor, și nu implică acceptarea acelor manifestări umane care îi exclud sau chiar îi extermină pe alții (de alt gen, de altă etnie, sau de altă orientare sexuală) – astfel antropologia feministă poate milita împotriva acestor fenomene, fiind angajată, printre altele în critica acestor ideologii și practici, și în favoarea unui activism social pentru o ordine socială lipsită de aceste fenomene.

            Atât în antropologie, cât și în feminism, critica ordinii sociale și culturale bazate pe ierarhii de putere și inegalități sociale se completează cu o auto-critică consecventă – astfel antropologia feministă, conștientă fiind de propriile sale poziții sociale și profesionale, precum și de presupozițiile sale ideatice și valorice pe care le explicitează, poate să realizeze un demers științific, care în același timp este și ferm angajat și analitic, fără să presupună că emite afirmații și judecăți universale, atot-explicatoare. 

Încheiând prelegerea mea am decis să nu revin la ideile deja expuse, astfel nu voi trage concluzii care să le repete. Sper că de-a lungul ei, prezentând câteva aspecte ale viziunii antropologiei feministe despre practica cunoașterii științifice, am argumentat suficient de clar de ce optez pentru acest model și de ce am decis s-o pun la bazele activității mele profesorale. În cele ce urmează aș dori doar să repunctez cum văd eu rolul academic și social al studiilor feministe, inclusiv al celor de antropologie feministă.

Rolul lor este, poate înainte de toate, producerea cunoștințelor empirice despre relațiile de gen și condiția femeii în țara noastră, privite într-un context european, utilizând diferitele metode ale analizei sociale și culturale. Dar, desigur, ele pot avea contribuții importante și la elaborarea unor instrumente teoretice capabile să interpreteze realitățile presocialiste, socialiste și postsocialiste din perspectiva construcției diferențelor și inegalităților de gen. Totodată pot participa la dezbaterile interdisciplinare și la generarea unor colaborări între științele sociale deja consolidate, cu scopul de a înțelege complexitatea propriului obiect de studiu, dar și pentru a dovedi utilitatea investigațiilor făcute în spiritul transdisciplinarității. Dat fiind faptul că instituționalizarea lor se desfășoară într-un mediu în fond ostil feminismului, aceste studii azi și aici trebuie să ducă și o politică de poziționare și recunoaștere pentru dobândirea legitimității științifice. În fine, dar nu în ultimul rând, ele pot oferi un model alternativ academicismului și elitismului universitar, prin constituirea unor parteneriate între sfera academică și organizațiile neguvernamentale, dar și alte instituții sociale. În cadrul acestor parteneriate cei implicați pot învăța reciproc din experiențele celorlalți și din experiențele proprii văzute prin prisma celorlalți, dar pot să se și sprijine și împuternicească în activismul lor îndreptat împotriva unor ordini sociale care neîndreptățesc femeile, dar nu numai.

Accentuez acest nu numai, pentru că sunt convinsă că rolul feminismului nu este "doar" analiza, critica și schimbarea ordinii de gen patriarhale, adică a unui sistem care favorizează ocupanții rolurilor masculine. Dincolo de sau prin această misiune, deloc simplă nici în sine, gândirea și practica feministă are capacitatea de a evidenția mecanismele puterii de toate felurile, și de a împuternici indivizii (femei și bărbați) în calitatea lor de subiecți sociali autonomi și responsabili, care au dreptul să-și recunoască și revendice drepturile în raport cu diferitele instanțe ale puterii instituționale. În fine, o concluzie care mă readuce la confesiuni mai personale: poate că în primul rând feminismul – atât în varianta sa academică, cât și cea activistă – vine în sprijinul celor care sunt dezavantajați/dezavantajate pe baza sexului lor în diversele sfere ale vieții, dar el îi poate responsabiliza și pe cei privilegiați față de cei care nu au șansa ocupării unor astfel de poziții în ordinea socială. În acest moment al investirii mele în poziția de profesor universitar doresc ca această gândire și practică să mă ghideze și de acum acolo.